boek over psychologie

Boek over psychologie? 15 x psychologie boeken!

Op zoek naar een boek over psychologie? Dan ben je hier aan het juiste adres! Of je nu op zoek bent naar een boek over psychologie voor je studie of een boek over psychologie om voor de lol in je vrije tijd te lezen, dit artikel bevat het allemaal.

Lezen is de ultieme lifehack. Geweldige en unieke kennis die vaak jaren in beslag nam om te verkrijgen, kan in slechts een paar uur worden geconsumeerd.

En hoe meer je weet over sociale psychologie en menselijk gedrag, hoe beter. Door goede psychologie boeken te lezen, kun je een vliegende start maken met je opleiding door in je op te nemen wat onderzoekers, professoren en auteurs jarenlang hebben samengebracht. Er is bijna geen betere manier om jezelf sterker te maken als persoon en eventueel als toekomstige psycholoog dan dat.

In dit artikel zijn 15 van be beste psychologie boeken samengesteld. 8 boeken speciaal voor studenten en professionals op het vakgebied en 7 boeken voor mensen die meer over psychologie of bepaalde delen daarvan willen leren. Denk aan het beter leren kennen van jezelf en je eigen gedrag. Of het veranderen van bepaalde patronen en negatieve gedachtegangen.

Lees de samenvattingen van de boeken om erachter te komen welk boek of welke boeken je het meeste aanspreken. Je kunt de boeken gemakkelijk aanschaffen door op de titels te klikken.

– Psychologie boeken voor studenten en professionals

1. Psychologie, een inleiding

Auteur: Philip Zimbardo

Het boek Psychologie een inleiding illustreert hoe psychologie in de academische wereld wordt benaderd. In het boek komen de kernconcepten van de psychologie aan de orde. Zimbardo, Johnson en McCann hebben interessante voorbeelden en sprekende foto’s, modellen en illustraties in het boek verwerkt. De lange stukken tekst worden ondersteunt door opvallende verklaringen en termen in de kantlijn van het boek. De tekst is daardoor goed te begrijpen voor HBO studenten en universitaire bachelors.

2. Ontwikkelingspsychologie

Auteur: Robert S. Feldman

Het boek “ontwikkelingspsychologie” is een uitgebreide inleiding in het vakgebied psychologie. Het laat de lezer kennismaken met de basistheorieën, het onderzoek en de praktijktoepassingen van deze unieke discipline. Daarbij zoekt de auteur steeds de raakvlakken met de levens en ervaringen van de student en worden verbanden gelegd met maatschappelijke ontwikkelingen. Zo biedt het boek niet alleen een raamwerk van feitelijke kennis, maar nodigt het ook uit om anders naar mensen en hun (vroege) ontwikkeling te kijken.

Ontwikkelingspsychologie bespreekt de volledige jeugd en de adolescentie in chronologische volgorde: de prenatale periode, de babytijd, de peuter- en kleutertijd, de schooltijd en de adolescentie. Binnen deze perioden richt het boek zich op de fysieke, cognitieve, sociale en persoonlijkheidsontwikkeling.

Deze zevende editie van Ontwikkelingspsychologie is volledig geactualiseerd en bevat nieuwe informatie over bijvoorbeeld de nieuwe DSM, overgewicht bij kinderen, (cyber)pesten, vriendschap en sociale netwerken. In alle hoofdstukken zijn Nederlandse en Europese voorbeelden, onderzoeksresultaten en statistische gegevens opgenomen. Dit alles maakt Ontwikkelingspsychologie een aanwinst voor iedere student in het hoger onderwijs die een cursus kinder-, ontwikkelings- of levenslooppsychologie volgt.

3. Sociale psychologie

Auteur: Roos Vonk

Het boek “sociale psychologie” van Roos Vonk is een absolute must als je geïnteresseerd bent in dit vakgebied. Vragen als, ‘Hoe vormen mensen zich een beeld van anderen?’ ‘Hoe kun je groepsbeslissingen en -prestaties verbeteren?’ ‘Wanneer helpen mensen elkaar en waarom?’ worden in dit boek beschreven. Alle hoofdthema’s uit de sociale psychologie die zich richt op hoe mensen elkaars gedrag, gedachten en gevoelens beïnvloeden worden besproken.

Naast veel wetenschappelijke theorieën beschrijft Sociale psychologie ook unieke experimenten en herkenbare situaties uit het dagelijks leven en de actualiteit. In elk hoofdstuk wordt een deelgebied onder de loep genomen. Aan de orde komen onder andere: zelfbeeld, beïnvloeding, emoties, groepsgedrag, beslissen, stereotypen en agressie.

Dit is een ontzettend interessant boek voor iedereen die meer wil weten over hoe mensen in het dagelijks leven met elkaar omgaan. De volgende hoofdstukken worden besproken in het boek:

 1. Sociale psychologie
 2. Het zelf
 3. Waarneming van personen
 4. Attractie en intieme relaties
 5. Emoties in sociale interactie
 6. Beslissen en kiezen
 7. Attitudes en overredende communicatie
 8. Beïnvloeding
 9. Groepsgedrag
 10. Stereotypen
 11. Pro-sociaal en anti-sociaal gedrag

4. Het palet van de psychologie

Stromingen en hun toepassingen in hulpverlening en opvoeding

Auteur: Jakop Rigter

Het boek “Het palet van de psychologie” van Jakop Rigter behandelt zeven belangrijke stromingen in de psychologie: de psychoanalyse, het behaviorisme, de humanistische psychologie, de cognitieve psychologie, de systeemtheorie, de omgevingspsychologie en de biologische psychologie.

Van elke stroming komen de geschiedenis, de theoretische begrippen en opvattingen, de recente ontwikkelingen en de toepassingen in hulpverlening en opvoeding aan de orde. De stromingen worden met elkaar vergeleken aan de hand van hun mensbeeld, hoe zij verklaringen bieden voor psychische stoornissen, en de effectiviteit van hun toepassingen in de praktijk. Ook wordt hun verhouding tot het biopsychosociaal model uitgelicht.

Het palet van de psychologie is in eerste instantie geschreven voor studenten binnen hbo-opleidingen als social work, pedagogiek en verpleegkunde. Het boek kan ook in andere opleidingen en voor professionals gebruikt worden. Ook als je gewoon geïnteresseerd ben in psychologie, zonder dat je perse iets in dit vak gebied wilt doen, is dit boek ontzettend interessant.

5. Psychologie en sociologie

Auteur: Ella Wijsman

Het boek “Psychologie en Sociologie” van Ella Wijsman beschrijft de basis en de onderlinge samenhang van deze vakken in heldere bewoordingen en met duidelijke definities. De overzichtelijke opmaak en de vele illustraties en voorbeelden bevorderen de studeerbaarheid. Dit is het enige studieboek dat deze twee vakbieden met elkaar verbindt.

Het boek bestaat uit vijftien hoofdstukken die alle relevante begrippen uit de twee wetenschappen aanreiken. Alle hoofdstukken kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingezet in de lessen. Door de vele voorbeelden, verhalen en illustraties is de theorie makkelijk te begrijpen. Elk hoofdstuk bevat verdiepende tussenvragen en eindvragen om de stof goed te kunnen toetsen. Een aantal van deze vragen leent zich goed voor behandeling in discussiegroepjes. Ook bevat het boek heldere samenvattingen. Psychologie en Sociologie is daarom uitermate geschikt voor zelfstudie.

6. Ethiek in de psychologie

Auteur: Jacquelien Rothfusz

Het boek “Ethiek in de psychologie” bereidt toekomstige psychologen voor op ethische dilemma’s in de beroepspraktijk. Omdat elk moreel probleem uniek is, biedt dit boek een uitgebreide basis die de student in staat stelt correcte afwegingen te maken. Daartoe worden zowel de ethische begrippen, de belangrijke normatieve theorieën, de argumentatieleer en de Nederlandse en Belgische beroepscodes behandeld.

Het eerste deel van Ethiek in de psychologie gaat in op de algemene ethiek, waarna in deel twee de ethiek voor psychologen en toegepast psychologen wordt besproken. Dit omvat ethische kwesties op diverse werkterreinen, zoals voorlichting, reclame en marketing, coaching en training, assessment en advies, diagnostiek en therapie en, tot slot, onderzoek. Door het hele boek heen zijn mini-casussen opgenomen die de theorie illustreren. Ethiek in de psychologie is bestemd voor studenten toegepaste psychologie aan het hbo en studenten psychologie aan de universiteit.

7. Basisboek psychologie

Sociaal verbonden

Auteur: Jakop Rigter

Het Basisboek Psychologie geeft inzicht in het brede werkveld van de psychologie. Het helpt studenten en professionals om belangrijke begrippen en toepassingen te definiëren en met elkaar in verband te brengen. Ieder onderwerp wordt geïllustreerd met aansprekende casussen, praktijkvoorbeelden en ondersteunend beeldmateriaal. Op de bijbehorende website staan interactieve meerkeuzevragen, een begrippentrainer en links naar filmpjes.

In het boek leer je dat ons gedrag oor komt uit biologische, psychische en sociale processen. In al die processen speelt sociale verbondenheid met andere mensen een centrale rol. Erfelijke aanleg is in deze benadering net zo belangrijk als de werking van onze hersenen en sociale invloeden. Basisboek Psychologie laat zien dat verfijnde mechanismen tot gedrag leidt dat in eerste instantie irrationeel lijkt, maar eigenlijk het resultaat is van een diepe sociale verbondenheid met andere mensen.

De uitgave bespreekt de psychische processen die invloed hebben op het sociaal functioneren van mensen zoals het denken, waarnemen en leren, maar ook motivatie, sociale omgang en communicatie. Voor professionals die veel met andere mensen werken is het belangrijk om te weten waar gedrag door gestuurd wordt en hoe daar invloed op uitgeoefend kan worden. Om het functioneren van de mens te verklaren, komen de rol van onze evolutie en het verschil tussen menselijke vermogens en dat van (sociale) diersoorten en andere organismen regelmatig aan de orde.

Het boek is gericht op studenten van opleidingen op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs en voor studenten van (sociaal) juridische en HRM studies. Dankzij de aansprekende schrijfstijl en opmaak is het boek ook interessant voor elke (aankomend) professional die meer wil weten over psychologie en sociale verbondenheid.

8. Psychologie en delinquentie

Een inleiding in de criminologische psychologie

Auteur: J. Goethals

Ben je geïnteresseerd criminologie? Dan is dit boek een must read. Criminaliteit is een maatschappelijk probleem waarover elk van ons zich zorgen maakt. Al te vaak denken we dan evenwel alleen aan de bekende pijnlijke gevallen van moord en seksueel misbruik van kinderen, en aan gevallen waar sprake is van psychopathie en andere psychopathologische processen. Criminaliteit betreft evenwel ook meer gewone delicten als inbraken of straatberovingen, en wordt ook veroorzaakt door niet-pathologische sociale en psychologische processen. Deze laatste psychologische verklaringen vormen het thema van dit boek. 

Een overzicht wordt geboden van de verschillende denkstromingen die vandaag, maar ook in het verleden, de criminologische psychologie uitmaken. Het boek richt zich tot studenten en tot al wie meer inzicht wil verkrijgen in het fenomeen van de delinquente mens.

– Psychologie boeken voor iedereen

De onderstaande boeken zijn allemaal psychologie boeken om meer over psychologie te leren, maar niet per se voor school. De stof is dus niet bedoeld als schoolboek voor studenten. De boeken lezen gemakkelijk door en zijn geweldig voor iedereen die geïnteresseerd is in (sommige aspecten van) psychologie en er meer over wilt leren.  

9. Psychologie voor Dummies

Auteur: Adam Cash

Zoals de naam van dit boek je al doet vermoeden, is dit boek over psychologie speciaal voor dummies. Oftewel mensen die er nog weinig tot niets vanaf weten. Als je bent geïnteresseerd in psychologie in het algemeen en er meer over te weten wilt komen, is dit boek voor jou! Het boek is jouw ontdekkingsreis naar de achtergronden van het menselijk gedrag. Het geeft je waardevolle informatie over allerlei stromingen en richtingen in de psychologie van Freuds psychoanalyse tot de persoonlijkheidstheorie van Carl Jung. 

Ook krijg je een overzicht van bekende psychische stoornissen met bijbehorende oorzaken en behandelingen en kun je je voordeel doen met de talloze tips voor een goede geestelijke gezondheid. Dankzij dit gemakkelijk leesbare boek zul je beter dan ooit weten hoe je jezelf en anderen écht leert kennen.

10. Positieve Psychologie

Psychologie in het dagelijks leven & het oplossen van blokkades – Angsten begrijpen & overwinnen – Mensen lezen & manipulaties herkennen

Je vraagt je misschien af, positieve psychologie, wat is dat? Het is precies de juiste hefboom om blokkades op te heffen die je belemmeren in je ontwikkeling. Het is enorm effectief in het overwinnen van angsten en eindelijk nieuwe wegen inslaan. Met positieve psychologie leer je jezelf veel beter te begrijpen en krijg je inzicht in de manier waarop andere mensen denken en zich gedragen.

Het creëert ook een zeer goede basis om manipulatie door andere mensen te herkennen. Manipulatie, angst en blokkades zijn grote obstakels die je afremmen in je persoonlijkheidsontwikkeling en verhinderen dat je zelfvertrouwen, eigenwaarde, eigenwaarde en acceptatie krijgt. Met positieve psychologie krijg je de beste tools om eindelijk nieuwe wegen in te slaan en van het leven te genieten. Je bevrijdt jezelf van oude lasten en kijkt positief naar de toekomst. Je kijkt uit naar de uitdagingen die het leven je biedt en doet veel zelfkennis op. Je leert jezelf te waarderen met al je fouten en zwakheden.

11. Wij zijn ons brein

Van baarmoeder tot Alzheimer

Auteur: Dick Swaab

Het verhaal van je leven is het verhaal van je brein. Dick Swaab, de auteur van het boek “Wij zijn ons brein” volgt de mens, en dan vooral zijn hersenen, vanaf de conceptie tot en met de dood. Alles komt voorbij: puberteit, seksualiteit, anorexia, alzheimer, medicatie, criminaliteit, geloof, hersenbeschadiging, psychische problemen en bijna-doodervaringen. Na lezing van dit boek zal je beter begrijpen waarom je bent wie je bent.

12. Patronen doorbreken

Negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen

Auteur: Hannie van Genderen

De schrijfster van dit boek, Hannie van Genderen, is klinisch psycholoog en besloot een boek te schrijven om jou te helpen patronen te doorbrengen. Maak je steeds weer dezelfde fouten in het leven, terwijl je je hebt voorgenomen om een volgende keer anders te reageren? Vertoont je gedrag hardnekkige patronen, die je zeer tegen je zin niet eenvoudig kunt doorbreken? In dat geval kan schematherapie je verder helpen.

Schematherapie leert je om de oorsprong van je gedragspatronen te doorgronden, hun invloed op je alledaagse leven te onderzoeken en jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen.

Aan de hand van vele voorbeelden en online beschikbare invuloefeningen maakt het boek “Patronen doorbreken” duidelijk hoe patronen van gedrag, gedachten en gevoelens zijn ontstaan en hoe je die zelf kunt veranderen.

13. Mindgym, sportschool voor je geest

In 12 weken meer focus, rust en energie

Auteur: Wouter de Jong

mind gym

Dit boek gaat over je mind en hoe je deze kan trainen, net zoals dat je je lichaam kan trainen. Bij gezond leven en goed voor jezelf zorgen denken we vaak meteen aan gezond eten en bewegen, maar het feit is dat je pas écht lekker in je vel zit als je ook mentaal sterk bent. Wouter de Jong, de auteur van dit boek, laat in Mindgym zien hoe je in 12 weken je mentale conditie kunt verbeteren. Door wetenschappelijke inzichten af te wisselen met praktische oefeningen en dankzij de vele mooie anekdotes, rake citaten en interessante weetjes zal dit boek zelfs de meest nuchtere lezers onder ons aanspreken.

In de ‘sportschool voor je geest’ leer je onder andere:

 • Hoe je met meer aandacht kunt leven
 • Waarom streven naar geluk allesbehalve egoïstisch is
 • Je relatie met vrienden en collega’s te versterken
 • Te willen wat je hebt
 • Van je piekerdrift af te komen
 • Positieve emoties langer vast te houden
 • Meer gedaan te krijgen in minder tijd
 • De edele kunst van het falen

14. De fontein, vind je plek

Grip op je leven door inzicht in je familiesysteem

Auteur: Els van Steijn

In dit boek gebruikt Els van Steijn, de auteur, de fontein als metafoor van je familiesysteem. Het geeft je praktische handvaten om hardnekkige patronen in je gedrag te doorbreken. Je krijgt meer rust en grip op je leven. Ook leer het je als mens te blijven groeien. Je leert je wat jouw eigen, unieke plek is. Op die plek ontvang je de stroming die essentieel is voor hoe je leven verloopt. Veel mensen staan onbewust niet op de juiste plek, waardoor ze op allerlei vlakken problemen kunnen ervaren. Dit boek geeft je praktische tips waardoor je stevig op jouw plek kunt staan.

Je bent als mens veel meer verbonden met je familiesysteem dan dat je je kunt bedenken; de onlosmakelijke verbinding met al je familieleden. Net als de natuur kent dat systeem onzichtbare wetmatigheden en principes waarvan je je vaak niet bewust bent, maar die grote invloed op je leven uitoefenen. Het patroon dat je in de familiefontein laat zien, herhaalt zich bijna altijd op andere vlakken in je leven, zowel in je relatie of eigen gezin als in je verdere privé en werkleven.

De theorie van de fontein legt in heldere taal uit wat jouw plek is. Vaak sta je niet op je eigen plek. Hoe herken je dat en welke consequenties horen daarbij? Voel je je snel schuldig, neem je structureel te veel verantwoordelijkheid op je en geef je meer dan je ontvangt? Heb je moeizame relaties, ben je erg kritisch op jezelf en anderen, heb je bewijsdrang of zie je dat je kinderen je patronen ook al overnemen? Met behulp van dit boek ben je zelf in staat om een mogelijke diagnose te stellen waarom bepaalde zaken in je leven niet zo lopen zoals je zou willen. Vervolgens wordt op praktische wijze toegelicht hoe je op jouw plek in de fontein komt en welke stappen je daartoe kunt nemen.

Als je leert om op de juiste plek te staan in de fontein, vind je rust en laat je het jezelf goed gaan. Je laat los wat van de ander is en ziet onder ogen wat van jou is. Hiermee stel je grenzen, blijf je in verbinding en neem je verantwoordelijkheid voor jouw leven. Je leert ja te zeggen tegen al het goede en het minder goede wat er is, waarbij je je eigen primaire gevoelens gaat ervaren. Je zult merken dat je toegang krijgt tot een positieve spiraal waardoor de relatie met jezelf en je omgeving verbetert.

15. Het geschenk

12 lessen die je leven kunnen redden

Auteur: Edith eger

Toonaangevend psycholoog Edith Eva Eger, de auteur van dit boek, begeleidt lezers op een universele reis naar vrijheid en genezing. Wat er met ons gebeurt is uiteindelijk niet het belangrijkst. Het gaat erom wat we ermee doen. We krijgen in ons leven allemaal te maken met lijden, op welke manier dan ook. We kennen allemaal verdriet, verlies, wanhoop, angst en mislukking. Maar we hebben ook allemaal een keuze als we te maken krijgen met trauma of moeilijkheden. We kunnen opgeven of ervoor kiezen om elk moment als een geschenk te ervaren.

Deze praktische gids moedigt ons aan de gedachten die ons gevangen houden en het destructieve gedrag dat ons belemmert te veranderen. De krachtige lessen zullen je leven veranderen. In dit boek leer je om je slechtste momenten te zien als je beste leermeester, en vind je vrijheid door de kracht die erin zit.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *