boek over narcisme

Boek over narcisme? Top 7 beste keuzes!

Op zoek naar een boek over narcisme? Dan ben je hier aan het juiste adres! Narcisme wordt gekenmerkt door een gebrek aan empathie voor anderen, een opgeblazen gevoel van eigendunk, een intense behoefte aan aandacht of bewondering en een heersende zoektocht naar controle. Individuen die narcisme vertonen of de diagnose narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben, manipuleren of exploiteren vaak de mensen om hen heen, zozeer zelfs dat het verbreken van banden of het verwijderen van de relatie de enige gezonde oplossing kan zijn.

Narcisme kan overal voorkomen, in de familie, op het werk, in een relatie etcetera. Van een narcistische ouder, tot een narcistische partner, tot een narcistische leidinggevende. Het is ontzettend lastig als een van je naasten een narcist is en het is verstandig om er meer over te lezen, om te begrijpen wat het precies is en hoe je jezelf ertegen kunt beschermen.

De boeken in dit artikel bevatten adviezen die kunnen helpen bij het navigeren door een relatie met een narcist, of je er nou voor kiest om jezelf te bevrijden of betrokken te blijven. Veel van deze oplossingen omvatten het managen van verwachtingen, het stellen van grenzen en het bewaren van een gezonde emotionele afstand.

De beste boeken over narcisme

De volgende lijst met boeken over narcisme is nuttig voor iedereen die hulp nodig heeft bij het omgaan met een narcist, of ze nu een romantische, zakelijke of familiale relatie hebben. Hoewel het ongebruikelijk wordt geacht dat een narcist op hoog niveau deelneemt aan zelfhulp, zijn er ook middelen voor iedereen die de symptomen van een narcistische persoonlijkheidsstoornis vertoont en wilt omgaan met de gevolgen van hun acties.

Je kunt op de boek titels of afbeeldingen klikken om de boeken aan te schaffen.

1. Voorbij het narcisme

In je relaties, familie en werk

Auteur: Mjon van Oers

Het boek ‘Voorbij het narcisme’ laat helder zien hoe narcisme invloed kan hebben op alle facetten van het leven én wat je kunt doen om jezelf ertegen te beschermen. Het gaat in op narcisme in relaties, families en werkt. Van een narcistische ouder tot een narcistische leidinggevende of partner. Narcisme komt letterlijk overal voor. Dit boek is een echte must read voor iedereen die met dit vervelende en complexe fenomeen te maken heeft.

Bij een narcist denken veel mensen aan iemand met teveel eigenliefde. Maar eigenliefde komt in vele gradaties. Een gezonde dosis is goed om te kunnen functioneren in onze complexe maatschappij. Bij een narcist gaat het echter om een diepgaand patroon van grootsheid, behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie.

De vraag is: hoe kun je een narcist doorgronden als een persoon met een gestoorde persoonlijkheid en jezelf beschermen? Je kunt niet in iemands hoofd kijken om te zien of diegene misschien grootheidswaanzin heeft, of denkt bijzondere rechten te hebben. Daar komt bij dat narcisten soms ook hele leuke, spannende en charmante mensen zijn. Hierdoor zijn ze vaak lastig te herkennen. Het is daarom zeer belangrijk om signalen van een narcistische stoornis te leren herkennen en te leren hoe je je ertegen kunt wapenen. Het boek staat vol met voorbeelden, ervaringsverhalen, tips en technieken om dit te doen.

2. Narcisme in relaties

Loskomen uit het web van een narcistische partner

Auteur: Alice Vlottes

Zoals de naam je al doet vermoeden is dit boek over narcisme specifiek gericht op narcisme in relaties. Ontzettend veel menen zitten in een relatie met een narcistische partner. Vaak komen ze hier later pas achter.

Narcisme is een bekende en regelmatig voorkomende persoonlijkheidsstoornis. Als partner van een narcist heb je in eerste instantie geen idee dat je met een narcist te maken hebt. Narcisten zijn uitermate charmant en weten hun zwarte kanten in het begin zeer goed te verbergen. Pas gaandeweg hun relatie ervaren hun partners het gebrek aan empathie, het agressieve gedrag, de machtswellust en het bijbehorende ego. Hun relatie wordt een worsteling, maar het blijft lang onduidelijk waaraan dat ligt.

De narcist getuigt zelden van het hebben van zelfinzicht en zal zijn gedrag niet veranderen. Ze zullen er ook nooit voor uitkomen dat ze een narcis zijn. De partner wordt daar uiteindelijke de dupe van. Met dit boek willen de auteurs vanuit het perspectief van de partner inzicht geven in vragen als: Waar kun je een narcist aan herkennen? Welke gevolgen heeft dit gedrag voor de relatie? Welke rol speel je zelf als partner bij het in stand houden van dit gedrag? En wat kun je doen om je uit je lastige positie te bevrijden?

Dit boek laat je zien welke zeven fases een relatie met een narcist doorloopt en hoe je hieraan kunt ontsnappen. Het is gebaseerd op zowel wetenschappelijke informaties als interviews met (ex-)partners.

3. Narcisme

Herken en begrijp de narcisten in je leven

Auteur: Nelly De Keye

Dit boek praat over narcisme in het algemeen. Wat is het precies? Hoe kan narcisme een invloed hebben op alle facetten van je leven én wat kun je doen om jezelf te beschermen? We kennen wereldleiders als Trump en Poetin als zelfingenomen narcisten, bullebakken die over anderen heen walsen. Met dat beeld is iedereen vertrouwd. Maar een narcist kan ook op een veel subtielere manier beschadigen.

Nelly De Keye, de auteur van dit boek, is ervaringsdeskundige en is bekend met narcisme in een familiale, partner- en professionele context. In dit boek maakt ze, met vele herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven, duidelijk wat narcisme precies is en hoe je het in je naaste omgeving kunt herkennen. Ze stelt de juiste vragen om op een eenvoudige manier tot de kern van de zaak te komen: zijn er bepaalde mensen die door hun persoonlijkheid meer dan gemiddeld risico lopen om het slachtoffer te worden van een narcist, wat maakt iemand extra kwetsbaar? Kun je narcisten veranderen of ‘genezen’? Zijn narcisten zich er eigenlijk van bewust dat ze mensen kwetsen? Doen ze het expres? En hoe doe je dat, grenzen stellen tegenover narcisten? Als je met een narcis te maken hebt, zal dit boek je geweldige inzichten geven.

4. Ben ik nou gek?

De invloed van de narcistische ouder op kind en partner

Auteur: Petra Roelofsen

Dit boek is een uniek exemplaar over de invloed van een narcistische ouder op kind en partner. Het is speciaal geschreven om narcisme in een gezin te herkennen en om te leren hoe je ermee om kunt gaan. Het boek is voorzien van herkenningslijsten en unieke tips uit de therapeutenpraktijk en informeert de lezer over de essentiële rol van de andere ouder.

Binnen de muren van het gezin, laat de narcistische ouder diepe emotionele sporen achter, bij zowel partner als kinderen. Het is daarom in het belang van het hele gezin, om het manipulatieve gedrag van de narcistische ouder zo snel mogelijk te herkennen en ermee aan de slag te gaan.

Het boek ‘Ben ik nou gek?’ geeft praktijkinformatie over de narcistische persoonlijk­heids­stoornis (NPS) en neemt je mee om inzicht te krijgen in het narcistische gedrag van de ouder. Het handboek geeft antwoord op vragen als: ‘ Wat kan je doen als andere ouder of als (volwassen) kind, om los te komen uit het web van manipulaties? Hoe kan je zelf weer de regie krijgen over je eigen leven?’

De auteur werkt ondermeer met fragmenten, interviews, herkenningslijsten en effectieve, unieke tips. Ook deelt ze haar ervaringen als therapeut. Met dit handboek komen de (ex)partner en het kind zelfverzekerder en krachtiger in het leven te staan. Zij gaan uiteindelijk inzien dat het leed niet voor niets is geweest; ‘Het mooiste wat je dan kunt worden is jezelf’.

5. Verborgen narcisme

Het gaslighteffect

Auteur: Robin Stern

Dit boek over narcisme, gaat in op het fenomeen gaslighting. Gaslighting is een vorm van mentale mishandeling die heel moeilijk te herkennen. Het is een vorm van mentale mishandeling, waarbij de misbruiker bewust onjuiste informatie doorgeeft met als doel het slachtoffer aan zichzelf en het gezond verstand te laten twijfelen. De auteur van dit boek, Robin Stern, laat zien hoe het werkt, hoe je het herkent en hoe je ervan los kunt komen.

Dat gaat van subtiel (‘Nee, je hebt niet tegen mij gezegd dat we een afspraak hadden met vrienden’/ ‘Je hebt je sleutels daar niet neergelegd’) tot ernstig (‘Wat ben je toch ongelofelijk dom’ / ‘Nee, je hebt geen medicijnen nodig’). De termen mindfucking en brainwashing zijn ook op dit fenomeen van toepassing.

Slachtoffers van gaslighting hebben zelf niet door dat ze langzaam gek gemaakt worden, en gaan ernstig aan zichzelf twijfelen. Ook hulpverleners en artsen kunnen bijvoorbeeld slachtoffer zijn van gaslighting, omdat de narcist die dit toepast zo goed is in liegen en bedriegen dat niemand doorheeft wat er werkelijk gebeurt.

Over gaslighting is op internet al veel te vinden, maar hier wordt vooral het fenomeen beschreven. De auteur geeft in dit boek ook concrete oplossingen over hoe je los kunt komen van een narcist die gaslighting toepast. Een waardevol boek voor iedereen die met narcisme / gaslighting te maken heeft.

6. Psychologie en PS 1 – Narcisme te lijf

Onbalans tussen denken en voelen bij het pathologisch narcisme. Een neuro-psychosociale benadering

Auteur: Piet van der Ploeg

Als je diep wilt duiken in wat precies onder narcisme verstaan wordt, is dit boek een absolute aanrader. Nergens vindt u een boek met zo’n uitgebreide beschrijving van wat onder het narcisme wordt verstaan zoals: opvoeding en zijn negatieve consequenties: hechten, empathie, geweten en het vals-zelf; narcisme-kenmerken en partnerrelatie; het Sociale Brein; biografieën en casussen; praktische tips over afstand nemen; woordenlijst en literatuuroverzicht.

Pathologisch narcisme of NPS is een ernstige hersenstoornis. De sociaal-emotionele consequenties die dit heeft voor partners, kinderen, familie en collega’s, of voor de maatschappij als geheel, zijn enorm negatief en worden tot op heden vaak niet herkend en érkend, omdat narcistische personen met hun vals-zelf zo goed overkomen. De ervaringen van partners, familie en kinderen in intieme relaties met personen met NPS zijn echter vaak traumatisch te noemen.

De auteur van dit boek heeft honderden vrouwen, van ex-partners met narcisme, gesproken en is verbijsterd over hun indringende verhalen over het vals-zelf, het chronisch egoïsme, dwang en onderdrukking, kleinering, isolatie, onvolwassen gedrag, oplichting en sadisme van hun ex-partners. Door instanties als jeugdzorg, rechterlijke macht, O.M. e.d. wordt het narcisme bij scheiding consequent genegeerd, waardoor de gescheiden partner en kinderen met een verlengd trauma achterblijven.

Dit boek wil een serieuze discussie op gang brengen in Nederland over de consequenties van NPS en het daarmee gepaard gaande psychisch misbruik van partners, kinderen en familie.

7. Een spiegel voor narcisten

Auteur: Martin Appelo

Wat is de overeenkomst tussen Pim Fortuyn, Steve Jobs, Zlatan Ibrahimovi, Nina Brink en Neelie Kroes? Volgens Martin Appelo, de schrijver van dit boek, zijn ze alle vijf narcistisch. Narcisme is een verslavend patroon van jezelf opblazen en op de voorgrond zetten en anderen afstoten. Een instabiele psychische basis ligt hieraan ten grondslag. 

Het eerste deel van dit boek gaat over de psychische ontwikkeling van ieder mens en presenteert ‘de narcistische cirkel’, een model om narcisme beter te begrijpen. In deel twee laat Appelo zien hoe de levensverhalen van de eerder genoemde personen hierin passen. Het derde deel geeft praktische richtlijnen om de schadelijke gevolgen van narcisme te hanteren. Deze zijn geïllustreerd met veel voorbeelden uit de therapeutische praktijk van de auteur. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *