boeken over borderline

Beste boeken over borderline: Top 8!

Ben je opzoek naar een boek over borderline? Dan ben je hier aan het juiste adres, want we hebben een lijstje gemaakt met de beste boeken over borderline van dit moment.

Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) is een complexe stoornis die het leven van mensen op veel verschillende manieren kan beïnvloeden. Of je nu zelf leeft met BPS of iemand kent die hiermee te maken heeft, het kan moeilijk zijn om te begrijpen wat deze stoornis inhoudt en hoe je hiermee kunt omgaan. 

Gelukkig zijn er veel boeken beschikbaar die inzicht bieden in BPS en handvatten bieden voor het omgaan met de symptomen en gevolgen van deze stoornis. In deze blog zetten we de beste boeken over BPS voor je op een rij, zodat je kunt leren en groeien in je begrip en omgang met deze stoornis.

1. Gevalletje borderline

gevallete borderline

‘Gevalletje Borderline’ is een boek geschreven door Kathelijn Hulshof, waarin ze haar eigen ervaringen met de borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) deelt. Het boek is bedoeld om meer begrip te creëren voor deze stoornis en om mensen die er last van hebben te helpen.

In het boek beschrijft Hulshof hoe ze jarenlang worstelde met haar BPS en hoe het haar leven beïnvloedde. Ze beschrijft de symptomen en kenmerken van de stoornis, zoals stemmingswisselingen, impulsiviteit en instabiele relaties, en legt uit hoe het voelt om te leven met deze stoornis.

Daarnaast beschrijft Hulshof ook haar ervaringen met de behandeling van BPS, inclusief de ups en downs van therapie en medicatie. Ze benadrukt dat het een langdurig proces is en dat er geen eenvoudige oplossing is, maar dat het de moeite waard is om eraan te werken.

‘Gevalletje Borderline’ is een openhartig en persoonlijk verhaal dat mensen kan helpen begrijpen wat het betekent om te leven met BPS en kan helpen bij het verminderen van het stigma dat vaak aan deze stoornis verbonden is.

2. Wat Borderline met je doet

‘Wat Borderline met je doet’ is een boek geschreven door Arthur Hegger, waarin hij zijn eigen ervaringen met de borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) deelt. Het boek is bedoeld om meer inzicht te geven in deze stoornis en om mensen die er last van hebben te helpen.

In het boek beschrijft Hegger hoe hij jarenlang heeft geworsteld met zijn BPS en hoe het zijn leven heeft beïnvloed. Hij beschrijft de symptomen en kenmerken van de stoornis, zoals stemmingswisselingen, impulsiviteit en intense angst, en legt uit hoe het voelt om te leven met deze stoornis.

Daarnaast beschrijft Hegger ook hoe BPS van invloed is geweest op zijn relaties en werk, en hoe hij uiteindelijk hulp heeft gezocht om ermee om te gaan. Hij beschrijft zijn ervaringen met therapie en medicatie en benadrukt dat herstel mogelijk is, maar dat het een langdurig proces is dat veel tijd en toewijding vergt.

‘Wat Borderline met je doet’ is een eerlijk en openhartig boek dat mensen kan helpen begrijpen wat het betekent om te leven met BPS. Het kan ook een bron van hoop zijn voor mensen die met deze stoornis te maken hebben en hen aanmoedigen om hulp te zoeken en aan hun herstel te werken.

3. Boom Hulpboek – Borderline

Boom Hulpboek - Borderline

‘Boom Hulpboek Borderline’ is een boek geschreven door Jaap Spaans, waarin hij praktische handvatten en tips biedt voor mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) en hun omgeving. Het boek is bedoeld als hulpboek om mensen te helpen om te gaan met deze stoornis en er beter mee om te leren gaan.

In het boek legt Spaans de symptomen en kenmerken van BPS uit, en biedt hij concrete handvatten en technieken om deze stoornis beter te begrijpen en te behandelen. Hij richt zich op de belangrijkste symptomen en gevoelens, zoals emotionele instabiliteit, stemmingswisselingen en intense angst, en legt uit hoe deze kunnen worden behandeld.

Daarnaast biedt het boek ook advies voor familie en vrienden van mensen met BPS, en helpt het hen om te gaan met de uitdagingen en problemen die gepaard gaan met deze stoornis. Het boek bevat ook nuttige informatie over therapeutische behandelingen, medicatie en zelfzorg.

‘Boom Hulpboek Borderline’ is een praktisch en bruikbaar boek dat mensen met BPS en hun omgeving kan helpen om beter om te gaan met deze stoornis. Het biedt nuttige tips en technieken om de symptomen van BPS te behandelen en kan helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen die hiermee te maken hebben.

4. Leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis

‘Leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis’ is een boek geschreven door J. Giesen-Bloo, waarin zij als psycholoog en psychotherapeut haar expertise deelt over de borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). Het boek is bedoeld om mensen met BPS en hun naasten te helpen begrijpen wat de stoornis inhoudt en hoe ermee om te gaan.

In het boek legt Giesen-Bloo uit wat BPS is, wat de oorzaken ervan kunnen zijn en welke symptomen en kenmerken erbij horen. Ze beschrijft ook hoe de stoornis kan worden behandeld, en welke therapeutische benaderingen en medicatie daarvoor gebruikt worden.

Het boek bevat ook praktische tips en strategieën voor het omgaan met BPS, zowel voor mensen met de stoornis als hun naasten. Ze legt uit hoe relaties kunnen worden beïnvloed door BPS en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast biedt het boek handvatten voor zelfzorg en hoe om te gaan met stress en emoties.

‘Leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis’ is een informatief en praktisch boek dat mensen met BPS en hun naasten kan helpen om beter te begrijpen wat de stoornis inhoudt en hoe ermee om te gaan. Het biedt concrete handvatten en strategieën voor het omgaan met de symptomen van BPS en kan helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen die hiermee te maken hebben.

5. Schematherapie bij borderline-persoonlijkheidsstoornis

Schematherapie bij borderline-persoonlijkheidsstoornis

‘Schematherapie bij borderline-persoonlijkheidsstoornis’ is een boek geschreven door Hannie van Genderen, waarin zij de toepassing van schematherapie bij borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS) uiteenzet. Het boek is bedoeld voor therapeuten die werken met mensen met BPS en biedt praktische handvatten en tips voor de toepassing van schematherapie.

In het boek legt van Genderen uit wat schematherapie inhoudt en hoe het kan worden toegepast bij BPS. Ze beschrijft de verschillende schemamodi, ofwel patronen van gedachten, gevoelens en gedragingen die kenmerkend zijn voor mensen met BPS. Vervolgens beschrijft ze hoe deze modi kunnen worden behandeld met behulp van schematherapie.

Het boek bevat ook veel praktische voorbeelden, oefeningen en strategieën om de schematherapie toe te passen in de praktijk. Het biedt ook handvatten voor het omgaan met emotionele regulatieproblemen en crisisinterventie.

‘Schematherapie bij borderline-persoonlijkheidsstoornis’ is een nuttig en praktisch boek voor therapeuten die werken met mensen met BPS. Het biedt praktische handvatten en strategieën voor de toepassing van schematherapie en kan helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen met BPS. Het boek is geschreven door een expert op het gebied van schematherapie en biedt daarmee waardevolle inzichten voor therapeuten die werken met deze stoornis.

6. Dialectische gedragstherapie bij Borderline persoonlijkheidsstoornis

Dialectische gedragstherapie bij Borderline persoonlijkheidsstoornis

‘Dialectische gedragstherapie bij Borderline persoonlijkheidsstoornis’ is een boek geschreven door Marsha Linehan, de ontwikkelaar van dialectische gedragstherapie (DGT). Het boek beschrijft de toepassing van DGT bij de behandeling van Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS).

Linehan legt in het boek uit wat DGT inhoudt en hoe het verschilt van andere vormen van gedragstherapie. Ze beschrijft de filosofie achter DGT en hoe het gericht is op het vinden van een balans tussen acceptatie en verandering in gedrag en emoties. Daarnaast bespreekt ze de vaardigheden die worden aangeleerd in DGT, zoals mindfulness, emotionele regulatie en interpersoonlijke effectiviteit.

Het boek bevat ook veel praktische voorbeelden en oefeningen om DGT toe te passen in de praktijk. Linehan biedt handvatten voor het omgaan met specifieke symptomen van BPS, zoals zelfdestructief gedrag en suïcidaliteit. Ook gaat ze in op de rol van de therapeut in het bieden van steun en begeleiding aan mensen met BPS.

‘Dialectische gedragstherapie bij Borderline persoonlijkheidsstoornis’ is een waardevol en praktisch boek voor therapeuten die werken met mensen met BPS. Het biedt handvatten en strategieën voor de toepassing van DGT en kan helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen met deze stoornis. Het boek is geschreven door de ontwikkelaar van DGT en biedt daarmee waardevolle inzichten voor therapeuten die deze therapie willen toepassen bij de behandeling van BPS.

7. Borderline Belevenissen

Borderline Belevenissen

‘Borderline belevenissen’ is een autobiografisch boek geschreven door Kitty van der Heijden. In het boek beschrijft ze haar persoonlijke ervaringen met Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) en hoe dit haar leven heeft beïnvloed.

Van der Heijden beschrijft in het boek haar eigen zoektocht naar hulp en behandeling voor BPS. Ze beschrijft haar ervaringen met verschillende behandelaars en therapieën, waaronder cognitieve gedragstherapie en dialectische gedragstherapie. Ook beschrijft ze hoe het hebben van BPS haar relaties met anderen heeft beïnvloed en hoe ze heeft geleerd om te gaan met de symptomen van de stoornis.

Het boek biedt een openhartige en eerlijke kijk op het leven met BPS en kan daarmee bijdragen aan het begrip en de erkenning van de stoornis. Van der Heijden beschrijft op een toegankelijke manier hoe het is om te leven met BPS en hoe ze heeft geleerd omgaan met de symptomen. Daarnaast biedt het boek inzicht in hoe de behandeling van BPS kan verlopen en welke uitdagingen hierbij komen kijken.

‘Borderline belevenissen’ is een waardevol boek voor mensen die zelf leven met BPS, maar ook voor hun naasten en hulpverleners. Het biedt inzicht en begrip in de complexiteit van de stoornis en kan bijdragen aan het verminderen van stigmatisering en taboe.

8. Omgaan met borderline

Omgaan met borderline

‘Omgaan met borderline’ is een boek geschreven door Erwin van Meekeren, een psychiater die gespecialiseerd is in Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). In het boek beschrijft hij hoe mensen die leven met iemand met BPS hiermee kunnen omgaan.

Van Meekeren biedt inzicht in de symptomen en kenmerken van BPS en beschrijft hoe deze het dagelijks leven van mensen kunnen beïnvloeden. Daarnaast biedt hij handvatten en strategieën voor het omgaan met mensen met BPS, zowel als partner, ouder, vriend of hulpverlener.

Het boek gaat onder andere in op de communicatie met mensen met BPS en hoe je hierbij rekening kunt houden met hun emoties en gevoelens. Ook beschrijft het boek hoe je grenzen kunt stellen en hoe je kunt omgaan met zelfdestructief gedrag en suïcidaliteit bij mensen met BPS.

‘Omgaan met borderline’ is een praktisch en toegankelijk boek voor mensen die leven met iemand met BPS, maar ook voor hulpverleners en andere professionals die werken met mensen met deze stoornis. Het biedt handvatten en strategieën voor het omgaan met de complexiteit van BPS en kan helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren voor zowel de persoon met BPS als hun naasten.

Hoe kan een boek over borderline waardevol zijn

Boeken over borderline kunnen op verschillende manieren waardevol zijn. Allereerst biedt het inzicht in de symptomen en kenmerken van BPS, wat kan helpen om de stoornis beter te begrijpen. Door het lezen van persoonlijke verhalen en ervaringen van mensen met borderline, kan het boek ook empathie en begrip creëren voor de uitdagingen en obstakels waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd.
 

Daarnaast kunnen boeken over BPS handvatten en strategieën bieden voor het omgaan met de symptomen van de stoornis. Bijvoorbeeld hoe je om kunt gaan met impulsiviteit, stemmingswisselingen, suïcidaliteit of zelfbeschadiging. Ook kan het boek tips bieden voor hoe je als naaste of hulpverlener het beste kunt communiceren met iemand met BPS, en hoe je hierbij rekening kunt houden met de gevoelens en emoties van de persoon met de stoornis.

Tot slot kan een boek over BPS ook bijdragen aan het destigmatiseren van de stoornis en het vergroten van het bewustzijn over BPS in de maatschappij. Door de lezer te informeren en te betrekken bij het onderwerp, kan het boek bijdragen aan meer begrip, empathie en acceptatie van mensen met BPS.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *